Späť na novinky

Viladomy majú hotové základy

Priprava na stropne dosky

Vďaka priaznivému a stabilnému počasiu práce na stavbe rýchlo napredujú. V súčasnosti už kolegovia dokončili betonáž základov všetkých budov a pri väčšine už začali aj s výstavbou múrov. Po založení debnenia prídu na rad prvé stropné dosky. Logické a praktické členenie bytov je už teraz čitateľné, ako aj veľké otvory na budúce okná, ktoré zabezpečia dostatok prirodzeného svetla, rovnako ako orientácia obytných miestností na viac strán. Severozápadná strana je určená pre príslušenstvo bytov, schodisko a osobný výťah, ktorého obrysy sa už teraz črtajú pri väčšine viladomov.

Od začiatku výstavby projektu v lete 2019 postupujú práce v súlade s plánovaným harmonogramom a plánované dokončenie koncom roka 2020 je teda viac ako reálne.